070-497 39 03

Trädfällning

Säker och avancerad trädfällning i Norrtälje och Roslagen med omnejd.

Trädfällning

Säker trädfällning med god planering

Alla träd är unika och har olika förutsättningar. Vi kommer ut och tittar på uppdraget där vi tillsammans med Er gör en plan för arbetet utifrån Era önskemål. Säkerhet för person och egendom samt naturvärden är viktigt för oss. Allt detta tas i anspråk när vi tar oss an ett uppdrag. Tillsammans med Er finner vi den bästa lösningen på Era önskemål.

För att fälla träd på ett säkert sätt behöver arbetet planeras noggrant. Om det finns plats att fälla hela trädet från marken är detta oftast den vanligaste lösningen. Begränsad yta, känsliga markförhållanden, byggnader, elledningar eller andra omständigheter kan göra att vi behöver ta ner träden sektionsvis. Oftast görs detta av klättrande trädfällare och arborister men ibland kan skylift eller såg på kranbil vara den säkraste metoden.

Stormfällda och skadade träd kan vara mycket farliga att arbeta med och kräver stor försiktighet och noggrann planering. Vi på Lindeberg trädfällning har utbildning och erfarenhet av att arbeta med detta.

Istället för att fälla hela träd

Det är inte alltid man vill eller behöver fälla hela trädet för att uppnå önskat resultat. Ibland kan det räcka med beskärning, kronreducering eller hamling. Träd gör stor nytta för vårt klimat och är en förutsättning för livet för flertalet insekter och djur. Många insekter, fåglar och andra djur finner sin föda i träden och har i många fall träden som boplats. Genom att vårda träden med metoder som beskärning, kronreducering eller hamling kan vi uppnå önskade resultat för oss och dessutom spara träden för insekter och djur. Även döda träd gör stor nytta för den biologiska mångfalden.

Andra tjänster och trädvård

När grenar och stambitar ligger på backen blir det mycket material att ta reda på, ofta mer än man tror. Detta är oftast den del av arbetet som tar längst tid i anspråk. Om Ni vill att vi tar hand om det kan vi finna olika lösningar genom till exempel flisning av grenar och ris, aptera stambitar och grova grenar till vedkubbar eller andra önskade längder, men även genom bortforsling. Vi kan även fräsa bort stubbarna som blir kvar efter träden. 

Prata med oss om Era önskemål så sätter vi tillsammans ihop en plan.