070-497 39 03

Trädfällning på Väddö

Säker, professionell och avancerad trädfällning på Väddö

Trädfällning på Väddö

Behöver du hjälp med trädfällning på Väddö? Vi på Lindeberg trädfällning har gedigen branscherfarenhet och fäller träd på ett säkert och professionellt sätt. Det krävs en ordentlig planering, bred kunskap och ett säkerhetstänk för att inte orsaka skada vid trädfällningen. I värsta fall kan man skada hus, människor och annat i omgivningen om man felaktigt fäller ner träd. Med oss kan ni känner er trygga att ni får arbetet utfört på ett säkert och professionellt sätt. 

Alla träd är unika och både träden och omgivningen har olika förutsättningar, därför krävs det alltid en planering i förväg. Vi kommer alltid ut till dig och tittar på uppdraget för att därefter göra en plan utefter era önskemål för trädfällning på Väddö. 

Professionell trädfällning på Väddö för alla typer av kunder

Oftast brukar den vanligaste lösningen vara att fälla träden från marken, om möjligheten och utrymme finns. Men känsliga markförhållanden, begränsad yta, elledningar, byggnader eller andra omständigheter kan kräva att vi behöver ta ner träden på annat sätt – exempelvis sektionsvis, vilket oftast utförs av klättrande trädfällare eller arborister. Andra gånger kan den säkraste metoden vara att använda en skylift eller såg på kranbil. Självklart har vi tillgång till alla verktyg och maskiner som behövs för att säker trädfällning på Väddö. 

Vi på Lindeberg trädfällning utför trädvård och trädfällning på Väddö på tomt, i stadsmiljöer och i skog. Våra kunder är privatpersoner, föreningar och företag. Är du privatperson och arbetet vi gör sker på tomt så kan du få 50 % skattereduktion på arbetskostnaden med RUT-avdraget. 

Vi fäller alla typer och storlekar av träd på Väddö, även stormfällda och skadade träd. Därmed kräver trädfällning stor försiktighet, ordentlig planering och gedigen kunskap vilket vi på Lindeberg trädfällning har genom både utbildning och erfarenhet. Vi har givetvis motorsågskörkort ABC, ESA-röj (arbete nära elledning), försäkring och är momsregistrerade. 

Trädvård och helhetslösningar för dig på Väddö

Ibland behöver eller vill man inte fälla hela trädet och med vår kunskap och rådgivning kan det räcka med beskärning, kronreducering eller hamling. Träden gör nytta för vår natur, djur och klimat – därmed gör vi en något bra genom att ibland låta en del av trädet stå kvar. Och vi bör påminna att även döda träd gör nytta för den biologiska mångfalden på Väddö. 

Efter att trädfällning hos dig på Väddö är utförd kan det ligga mycket grenar, kvistar och stambitar kvar på marken. Det kan ta mycket tid att göra av sig med och krångligt om man inte på ett enkelt sätt kan köra iväg med det. Vi erbjuder även andra tjänster utöver trädfällning såsom bortforsling, flisning och stubbfräsning. Prata med oss om vad du önskar så hittar vi en bra lösning. 

Välkommen att höra av dig till oss för bokning eller frågor!