070-497 39 03

Trädfällning i Hallstavik och Rimbo

Avancerad, säker och professionell trädfällning i Rimbo och Hallstavik

Vi hjälper dig med trädfällning i Hallstavik och Rimbo. Vi erbjuder diverse trädvård- och tjänster för privatpersoner, företag och kommuner.

Behöver du hjälp med trädfällning i Rimbo eller Hallstavik? Vi på Lindeberg trädfällning erbjuder en rad olika tjänster gällande trädvård och trädfällning. Vi hjälper både privatpersoner, företagare, kommuner och föreningar. Vi anpassar vårt arbete utifrån platsen och trädens förutsättningar – inga uppdrag är för stora eller för små. Det innebär att säkerhet och planering är väldigt centrala och betydelsefulla riktlinjer vi arbetar med. 

Vi fäller gärna dina träd åt dig och gör det på ett säkert, varsamt och professionellt sätt. 

 

Professionell trädfällning i Rimbo & Hallstavik 

Att fälla träd kan vara väldigt farligt. Om det skulle utföras på ett felaktigt och/eller okunnigt sätt kan man allvarligt skada både människor, byggnader och annat som finns i närheten. Vilket också kan bli ekonomiskt kostsamt att sedan reparera. Därför är det alltid rekommenderat att anlita ett professionellt företag som fäller träden åt dig. Då har trädfällarna kunskap om allt kring trädfällning såsom utförandet, säkerheten och trädens skick bland annat. Vi som experter har dessutom kunskap och erfarenhet av stormfällda och skadade träd, som också kan vara väldigt farliga att ta hand om. Vi tar hänsyn till flera aspekter av arbetet och gör en detaljerad plan tillsammans med dig. 

Vi har lång erfarenhet, breda kunskaper och är utbildade. Vi är kompetenta, seriösa, pålitliga samt har relevanta försäkringar, körkort och är momsregistrerade. Du kan känna dig trygg med våra medarbetare, vår firma och vårt arbetssätt när du anlitar oss.  

 

Hur vi går tillväga när vi fäller träd i Hallstavik & Rimbo

Oavsett kund, projektets omfattning och plats så följer vi alltid samma riktlinjer för ett effektivt och säkert arbetssätt. Innan vi startar igång så besöker vi alltid platsen där arbetet ska ske. Vi tittar på träden, ytan, markförhållanden, byggnader, elledningar och annat som vi behöver ta hänsyn till. Beroende på omständigheterna ser ut så gör vi sedan en noggrann planering tillsammans med dig. Det kan krävas att vi behöver ta ner träden sektionsvis, för säkerhetens skull, och då har vi klättrande trädfällare eller arborister som gör detta. Vi har även tillgång till skylift eller kranbil om dessa metoder skulle vara bättre. När det kommer till kunskap och säkerhet så har vi goda rutiner. Därmed anpassar vi alltid arbetssättet utefter omständigheterna för allas säkerhet. Vi ser till att hjälpa dig oavsett hur det ser ut på området där träden ska fällas.       

 

Behöver du hjälp med annan trädvård också?

Vi utför en mängd andra tjänster inom trädvård för dig som behöver hjälp med annat också. Vi kan forsla bort stammarna eller grenarna som blir kvar efter att vi fällt träden. Vill du istället flisa ner dem eller fräsa bort stubbar kan vi ordna det också. Prata med oss om du vill komplettera med några av våra andra tjänster när vi ska fälla dina träd i Rimbo och Hallstavik.