070-497 39 03

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster här hos oss på Lindeberg Trädfällning

Trädfällning

Trädfällning och trädvård på tomt, i skog och i stadsmiljöer etcetera. Vi arbetar för privatpersoner, företag och föreningar. Alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Beskärning av fruktträd

Vi utför beskärning av fruktträd.

Flisning

Vi flisar grenar och ris.

Bortforsling

Vi kan ordna med borttransport av grenar, ris och stam.

Stubbfräsning

Vi fräser bort stubbar.